Web анимация
(WA)

 Достъпът на гости до този курс е разрешен


В дисциплината студентите се запознават с езика SVG и инструмента FLASH. В първата част на курса се разглеждат възможностите за създаване на web анимация с XML базирания език SVG. Застъпена е темата за свързване на SVG с (X)HTML и JavaScript. Във втората част на курса се разглеждат интерфейса на продукта FLASH и езика му за програмиране Action Script, както и възможностите за вграждане на FLASH приложения в web страници съвместната му работа с PHP, XML и база данни.

Достъпът на гости до този курс е разрешен