Визуално програмиране
(ПНК101)

Напишете кратък и интересен параграф, описващ съдържанието на курса.