Програмиране с XML
(XML)

В курса се разглежда базовата XML 1.0 спецификация и най-популярните свързани с XML технологии:

  • Extensible Stylesheet Language (XSL), с неговите два основни компонента: Extensible Stylesheet for Transformation (XSLT) – за трансформиране на XML документи и XSL Formatting Objects – за описване на начина на тяхното показване;

  • XPath – за извличане на секции от XML документи;

  • XML Namespaces – пространства от имена даващи възможност на всеки разработчик и бизнес организация да създава собствени речници, да ги споделя и да ги използва многократно;

  • Document Type Definition (DTD) и XML Schema – за автоматично валидиране на XML документи осигуряване на тяхното съответствие с предварително дефиниран тип на документ;

  • XLink и XPointer – за свързване на XML документи;

  • XQuery – за осъществяване на заявки (подобни на SQL) към XML данни – не само XML файлове, но към всичко, което може да се представи с XML, включително бази от данни;

  • XForms – ново поколение HTML форми за въвеждане на данни, независими от конкретната платформа и устройство, които разделят данните от логиката и презентацията, могат да осъществяват изчисления и валидация, елиминират нуждата от скриптове и ще бъдат част от стандарта XHTML 2.0.

В курса се обсъждат и възможностите за работа с XML на PHP и FLASH.