Системи за управление на бази данни
(СУБД)

Напишете кратък и интересен параграф, описващ съдържанието на курса.