Въведение в компютърните технологии
(ВКТ)

 Достъпът на гости до този курс е разрешен

Кърсът се води на всички специалности, с изключение на КТИД.

Достъпът на гости до този курс е разрешен