Обектно-ориентирано програмиране
(ООП)

 Достъпът на гости до този курс е разрешен

Съдържа програми на С++, които ще подпомогнат студентите в тяхната подготовка

Достъпът на гости до този курс е разрешен