Защита и сигурност на информацията
(Security)


Дисциплината запознава студентите с основните понятия в областта на защитата на информацията и компютърните системи от неоторизиран достъп. Разглеждат се принципите и степените на защита чрез защитни стени, криптиране, криптиращи алгоритми и софтуер за криптиране. Разглежда се стандарта за цифрови подписи, защитата срещу вируси и антивирусен софтуер, защита при Internet търговия. Особено внимание се обръща на въпросите за идентификация и оторизация при Windows, Unix и Linux. Внимание е отделено и на атаките на компютърната система от хакери, както и тяхното проследяване и елиминиране.