Категории курсове

Информатика 
 Администриране на Linux и Apache WSДостъпът на гости до този курс е разрешенТози курс изисква регистрационен ключ
 ПРАКТИКИ
 ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИДостъпът на гости до този курс е разрешенРезюме
 Въведение в компютърните технологииДостъпът на гости до този курс е разрешенРезюме
 Информатика II
 Информатика - ММП
 Основи на програмиранетоДостъпът на гости до този курс е разрешенРезюме
 Обектно-ориентирано програмиранеДостъпът на гости до този курс е разрешенРезюме
 Структури данниДостъпът на гости до този курс е разрешенРезюме
 CAD системиДостъпът на гости до този курс е разрешенРезюме
 Тримерно моделиране и машинен дизайнДостъпът на гости до този курс е разрешен
 Визуално програмиранеРезюме
 Компютърни мрежи и комуникацияДостъпът на гости до този курс е разрешенРезюме
 Операционни системиДостъпът на гости до този курс е разрешенРезюме
 Системи за управление на бази данниДостъпът на гости до този курс е разрешенРезюме
 Защита и сигурност на информациятаРезюме
 ЕлектроникаРезюме
 Web анимацияДостъпът на гости до този курс е разрешенРезюме
 Програмиране в среда ИнтернетРезюме
 Програмиране с XMLРезюме
 Учебна практика по Web технологии
Автоматизация на минното производство 
 Програмируеми контролери
 МехатроникаДостъпът на гости до този курс е разрешен
 Микропроцесорна техникаДостъпът на гости до този курс е разрешенТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Идентификация на системиДостъпът на гости до този курс е разрешенТози курс изисква регистрационен ключРезюме
Подземно строителство 
 СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИДостъпът на гости до този курс е разрешенТози курс изисква регистрационен ключ
 ПОДЗЕМНО МИННО СТРОИТЕЛСТВОДостъпът на гости до този курс е разрешенТози курс изисква регистрационен ключ
 КУРСОВ ПРОЕКТ ПО ПОДЗЕМНО МИННО СТРОИТЕЛСТВОДостъпът на гости до този курс е разрешенТози курс изисква регистрационен ключ
Сондиране и добив на нефт и газ 
 Транспорт и съхраняване на нефт и газРезюме
 Обща, подземна и сондажна хидравликаРезюме
Геология и палеонтология 
Геология и проучване на полезни изкопаеми 
Електрификация на минното производство 
Електротехника 
Икономика и управление 
Инженерна геоекология 
Маркшайдерство и геодезия 
Математика 
Машинознание 
Механизация на мините 
 Руднични подемни уредбиРезюме
Минералогия и петрография 
Обогатяване и рециклиране на суровини 
Открито разработване на полезни изкопаеми и взривни работи 
Подземно разработване на полезни изкопаеми 
 Механика на скалите
 Технолого-икономическа оценка на минерални находищаДостъпът на гости до този курс е разрешен
 Въведение в минното делоДостъпът на гости до този курс е разрешен
 Курсов проект по Подземен въгледобив
Приложна геофизика 
Руднична вентилация и техническа безопасност 
 Норми за безопасност и здраве при работа
Техническа механика 
Физика 
Физкултурно възпитание и спорт 
Философски и социални науки 
Хидрогеология и инженерна геология 
Химия 
Чужди езици